Bảo dưỡng bê tông, thời gian và phương pháp bảo dưỡng

Tại sao phải bảo dưỡng bê tông ?

Trên thực tế chúng ta biết rằng phản ứng xi măng và nước được gọi là hydrat hóa, và phản ứng tỏa nhiệt của nó giải phóng (nhiệt) vì vậy sau khi thêm nước vào hỗn hợp bê tông quá trình hydrat hóa bắt đầu , làm cho bê tông bị khô do phản ứng tỏa nhiệt từ hỗn hợp bê tông. ở đó để chúng tôi bảo dưỡng bê tông để giữ ẩm.

Khi nào bắt đầu bảo dưỡng bê tông?

Sau khi quy trình đổ bê tông được tiến hành xong, bê tông đã có hình khối thì các bạn cần tiến hành phủ ngay bề mặt của chúng bằng các vật liệu đã được làm ẩm. Lúc này bạn chưa cần tưới nước nên bề mặt của kết cấu để tránh làm hư hại bề mặt. Sau 24h thì bạn có thể tiến hành phun ẩm bề mặt của hỗn hợp dưới dạng sương. Việc giữ ẩm có thể tiến hành bằng phủ bề mặt với điều kiện thời tiết nắng nhiều, hoặc có thể không cần phủ bề mặt nhưng vẫn cần phải theo dõi thường xuyên để tránh hiện tượng bị mất nước, tránh nứt mặt bê tông.

Thời gian bảo dưỡng của bê tông là gì?

Thời gian tối thiểu để bảo dưỡng bê tông để đạt được cường độ tối đa là 28 ngày.
Bảo dưỡng bê tông, thời gian và phương pháp bảo dưỡng.png
Bê tông có thể nhận được 50% cường độ khi chúng ta bảo dưỡng bê tông trong 3 đến 7 ngày và cường độ nén 75% sau 14 ngày và cường độ 90% có thể đạt được sau 28 ngày.

Phương pháp bảo dưỡng bê tông

chúng ta có thể sử dụng phương pháp nhất định để giữ ẩm cho bê tông.

Phương pháp ao

phương pháp này chúng ta có thể sử dụng trong tấm sàn. Chúng tôi sử dụng trong phương pháp này ao nhỏ trên sàn để giữ ẩm cho sàn.
Bảo dưỡng bê tông, thời gian và phương pháp bảo dưỡng 1.jpg

Phủ ướt

Phương pháp này phù hợp với những cấu trúc bê tông nơi chúng tôi không thể làm ao nhưng chúng tôi sử dụng phương pháp này đặc biệt cho Cột, chân tường và bề mặt đáy của sàn. Và chúng tôi sử dụng để bao để giữ ẩm cho bê tông.
Bảo dưỡng bê tông, thời gian và phương pháp bảo dưỡng 2.jpg
Bảo dưỡng bê tông, thời gian và phương pháp bảo dưỡng 3.jpg

CÁC TIN LIÊN QUAN

Back To Top